Miljö & kvalité

Hållbar och långsiktig utveckling inom miljöområdet

AB Mönsterås Metall skall vara en attraktiv leverantör av produkter och tjänster inom gjutning och bearbetning av aluminium.

Mönsterås Metall ligger mitt i Smålands vackra natur. Här är vi granne
med björkdungar, stengärdesgårdar och blomsterängar – i ett unikt
kulturlandskap. En miljö som vi har fått förtroende att förvalta, genom
effektiva reningsanläggningar med lägsta möjliga utsläppsnivå. Vi
lämnar inget åt slumpen och arbetar ständigt med att förbättra vår
mijöprofil genom hela produktionsprocessen.

För att bidra till det globala miljöarbetet vill vi på lång sikt minimera vår miljöpåverkan genom att:

  • Sträva efter att höja medarbetarnas miljömedvetenhet och miljökunskap.
  • Jobba mot att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.
  • Kontinuerligt arbeta för att hushålla med användningen av naturresurser samt att med hjälp av vårt verksamhetssystem styra mot våra miljömål.
  • beakta miljöpåverkan vid affärsbeslut

  • Följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.
  • Sträva efter att ha en konstruktiv kommunikation med närboende, leverantörer, kunder och berörda miljömyndigheter.
  • Låta miljöhänsyn genomsyra hela verksamheten.

Certifiering enligt
ISO 9001-140001

Vi är certifierade enligt ISO9001-14001 av DNV.

Vill du ta del av vårt certifikat? Kontakta info@monsterasmetall.se.

Våra tjänster

Det är inte bara miljö och kvalité som är viktigt för oss. Något som är minst lika viktigt är att vi kan erbjuda de tjänster som våra kunder efterfrågar.