Pressgjutning

Pressgjutning används för detaljer som kräver precision, och som tillverkas i större antal (från några hundra till flera tusen per år). Verktygen görs i stål och är relativt komplicerade att tillverka.

Pressgjutningprocessen är oftast högt automatiserad, med robotar och processkontroll. Hur stor maskin som behövs för att gjuta en detalj avgörs av hur mycket låskraft som behövs, detaljens utformning och kravbild. Vår minsta maskin klarar 160 ton och vår största 970 ton. Rheocast, en metod där vi använder semisolidteknologi, är också en process det finns utrustning och kunskap för.

Hur stor maskin som behövs för att gjuta en detalj avgörs med hur mycket trycket från fyllningen av formrummet vill trycka isär verktyget. Det hela blir som en bakvänd ”hydraulpump” och man mäter maskinerna i låskraft, hur mycket dom klarar att hålla ihop verktygen. Vår minsta maskin klarar 160 ton och vår största 970 ton. 160-tonnaren gjuter detaljer med en vikt upp till några hekto medans 970-tonnaren kan producera runt 15 kg gjutvikt. 

Vi har sedan 2007 utrustning och kunskap att producera SSM, SemiSolid Metalcasting, en gjutmetod där vi använder aluminium i en halvstelnad form. Det kallas även för Slurry-gjutning.