Kolkillgjutning

En gjutmetod där vi använder en permanent form, det vill säga en form vi inte slår sönder efter varje gjutning. Formen, eller verktyget som det kallas, är gjort av stål och bildar ett hålrum, en kavitet när man lägger ihop halvorna. Vi använder ofta en sandkärna vid gjutningen när det behövs för att få rätt utseende på gjutgodset.  

Metoden används när man vill ha bra materialegenskaper eftersom stålformen gör att aluminium stelnar precis lagom fort för att få bra hållfasthet och hårdhet. 

Kokillgjutning passar för medellånga serier, där man behöver använda sandkärnor och när man vill ha bästa materialegenskaperna på gjutgodset.

Vaggjutning är den produktionsmetod vi fokuserar på. Det är en metod där ingjutstekniken befrämjar lugn metallfyllnad och minimalt med slagg och andra föroreningar, och underlättar rensningen.